Služby

Komplexné elektroinštalačné práce na rodinných domoch

Elektrické prípojky rodinných domov

Dodávka materiálu


Prekládky elektrických meraní   

Výroba rozvádzačov NN do 1000 V

Osvetľovacia technika pre interiér a exteriér


Revízie elektrických zariadení

Revízie el. ručného náradia

Montáž strojového zariadenia do hál a prevádzok

Montáž pohonov brán CAME a iné